Typové projekty: Rodinný dům 108

Návrh čerpá z tradiční dvoupodlažní městské zástavby a připojuje současné trendy moderní architektury, které reprezentuje rohové okno a hmotové i barevné řešení. V přízemí je obytná část s oddělenou jídelnou a kuchyní a se společnou venkovní terasou, v podkroví je ložnicová část. Rodinná vila obdélníkového půdorysu je zastřešena plochou střechou. Jižní nároží je prolomeno pro vytvoření kryté terasy. Kompaktní hmota domu je předpokladem pro nižší investice na vytápění a užívání objektu.

Foto:

typ - 108 - 1.jpg
typ - 108 - 2.jpg
typ - 108 - 3.jpg