Reference: Hasičská zbrojnice v Tržku

Požadavkem stavebníka bylo navrhnout víceúčelový sál se zázemím pro místní hasičský záchranný sbor. Objekt je navržen jako přístavba ke stávající hasičské zbrojnici.

Foto:

788 - 1.JPG
788 - 2.jpg
788 - 3.jpg
788 - 4.jpg
788 - 5.JPG
788 - 6.jpg
788 - 7.jpg