Reference: Bytový dům v Klatovech

Zadáním byl bytový dům s malými byty v patře a v podkroví. V přízemí měly být umístěny komerční a nebytové prostory. Navržené řešení doplňuje uliční frontu městských domů a vytváří nároží. Do dvora bylo umístěno parkoviště s potřebným počtem stání. V patře a podkroví je umístěno 8 bytů a v přízemí jsou prostory pro prodej nebo administrativu se zázemím.

Foto:

836 - 1.jpg
836 - 2.jpg
836 - 3.jpg
836 - 4.jpg
836 - 5.jpg
836 - 6.jpg
836 - 7.jpg
836 - 8.jpg