Reference: Bytový dům pro seniory v Plánici

Cílem projektu bylo vytvořit bytový dům pro seniory s malometrážními byty. Pozemek vybraný ke stavbě je situován na severním svahu s dalekými pohledy do kraje. V první fázi studie byl vytvořen hmotový koncept ve dvou variantách, který měl ověřit osazení stavby do svahu a vliv stavby na své okolí. Z hlediska orientace světových stran byl zvolen pavlačový typ domu s centrálním komunikačním prostorem a obytnými křídly. Křídla jsou půdorysně i výškově uskočena a vytváří se tak měřítkově menší celky. V další fázi studie byl ověřen počet požadovaných bytových jednotek, dispoziční schémata a celkové situační řešení. Rovněž byl variantně řešen vzhled objektu. V severní části pozemku byly umístěny do svahu zapuštěné garáže, nadzemní parkovací stání a komunikace. Jižní část s navazující parkovou zelení je tvořena polosoukromými předzahrádkami. Bytový dům obsahuje celkem 24 bytů s jižní orientací. V přízemí se nachází recepce se zázemím, technické místnosti, společenské a komunikační prostory. V 2. NP, 3. NP a 4. NP se nachází jednotlivé bytové jednotky. Na chodbách jsou prostory pro posezení s „pozorovatelnami“ a výhledy do kraje. V 1. PP a 4. NP jsou společné venkovní terasy. V centrální části je umístěn výtah pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Foto:

942 - 1.JPG
942 - 2.jpg
942 - 3.jpg
942 - 4.jpg
942 - 5.jpg
942 - 6.jpg
942 - 7.jpg
942 - 8.jpg
942 - 9.jpg
942 - 10.jpg
942 - 11.jpg
942 - 12.jpg