Reference: Bytový dům pro seniory v Nýrsku

Zadáním bylo navrhnout bytový dům s malými byty a s terasami s jihozápadní orientací. Celý projekt měl být řešen s možností etapizace výstavby. Objekt je tedy projektem rozdělen na tři dispozičně propojené, avšak zcela soběstačné celky, které jsou i pohledově přiznány půdorysnými odskoky. Tím je potlačena linearita stavby a dům se se začleňuje více do okolní bodové zástavby. Severovýchodní část pozemku slouží zejména pro obsluhu objektu a bude částí veřejnou. Jihozápadní část budou tvořit soukromé a polosoukromé terasy a předzahrádky. Objekt je navržen v tradičních materiálech – omítky, dřevo, keramické pásky. Na jihozápadní fasádě jsou dominantou terasy s velkými prosklenými plochami. Na severovýchodní fasádě je dominantou prosklené nároží s hlavním schodištěm a středový třípodlažní štít. Bytový dům obsahuje celkem 23 bytů. Je členěn na několik dispozičně propojených celků tak, aby byla možnost dle potřeby celou stavbu rozdělit na více fází. V přízemí se nachází zázemí, technické místnosti, společenské prostory, komunikační prostory a byty pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V 2. NP a 3. NP se nachází jednotlivé bytové jednotky, komunikační prostory a společné prostory pro setkávání. Každý byt má svoje hygienické zázemí, kuchyňský kout a tarasu. V objektu jsou navržena celkem tři schodiště, která jsou rovnoměrně rozmístěna po délce objektu. V centrální části je umístěn výtah pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Foto:

720_1.jpg
720_2.jpg
720_3.jpg
720_4.jpg
720_5.jpg
720_6.jpg