Reference: Rodinný dům u rybníka - rekonstrukce

Zadáním bylo navrhnout rodinný dům, který by kopíroval půdorysnou stopu původního mlýna a splňoval současné nároky na bydlení. Navržený dům je podle požadavků historizujícího vzhledu s moderními prosklenými plochami a velkou terasou nad původním náhonem.

Foto:

956 - 1.jpg
956 - 2.jpg
956 - 3.jpg
956 - 4.jpg
956 - 5.jpg
956 - 6.jpg
956 - 7.jpg