Reference: Vertikální galerie v okrouhlici

Vertikální galerie Klatovy po staletích “Čas plyne, prostor zůstává.” Řešení galerie je pojato jako časová spirála, kterou představuje středové zavěšené vřeteno s točitým schodištěm. Tím je zdůrazněn význam plynutí času v prostoru a galerie je tak předurčena k prezentaci vývoje a historie města.  Výstavní prostor zaujímá 2/3 kruhové výseče půdorysu a zbývající 1/3 slouží pro vertikální komunikaci. Zdrojem inspirace pro navržené řešení se stal samotný krov okrouhlice. Vřeteno bude uloženo na koruně kamenného zdiva, kde bude vytvořena podesta s výhledem na město. Středové vřeteno včetně skrytých elektroinstalací bude představovat jediný hmotný prvek interiéru, schodišťové stupně budou řešeny tahokovem. Vypracováno v rámci architektonického workshopu 10x10.

Foto:

10x10O - 1.JPG
10x10O - 2.jpg
10x10O - 3.jpg
10x10O - 4.jpg
10x10O - 5.jpg
10x10O - 6.jpg
10x10O - 7.jpg
10x10O - 8.jpg