Reference: Křížová cesta v Klatovech

Křesťanský vrch je místo plné úcty, pokory, citů i tradice. Místo, kde je příroda silnější než člověk. Setkáváme se zde poprvé s novými občánky Klatov, ale rovněž se zde naposledy tváří v tvář loučíme s nemocnými. Přemýšlíme zde o životě, odpočíváme a rozjímáme. V tomto duchu je navrženo zakončení křížové cesty. Symbol brány na místě dřívějšího vstupu do kaple přiměje člověka vystoupat až na vrchol, kde se ke svému překvapení ocitá v samotné přírodní kapli. Její stěny představují kmeny stromů a jako strop se klenou jejich koruny podpírající nebeskou klenbu. V souvislosti s ideovým řešením křížové cesty jako cesty za klidem a poznáním navrhujeme z uvolněných prostor nemocnice vytvořit domov pro seniory. Křesťanský vrch se tím stane znovu místem setkávání generací, předávání zkušeností a vzájemného porozumění. Zadání bylo vypracováno v rámci architektonického workshopu 10x10.

Foto:

10x10K - 1.jpg
10x10K - 2.jpg
10x10K - 3.jpg
10x10K - 4.jpg
10x10K - 5.jpg
10x10K - 6.jpg