Reference: Konverze pivovaru v Domažlicích

Návrh byl vypracován v rámci veřejné architektonické soutěže. Zadáním byla konverze objektu pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum s minipivovarem a museem. Architektonický přístup k návrhu byl zaměřen do dvou odlišných rovin, které jsou samy sobě protikladem a zvyšují tak napětí celkové atmosféry. V první rovině dochází k pravdivému odhalení původních konstrukcí, k restaurování fasád a k očištění hodnotných prvků stavby. V druhé rovině jsou užívány soudobé architektonické vyjadřovací prostředky, které podtrhují změnu funkce objektu a zanechávají otisk současnosti. Obě roviny se nakonec protínají v harmonickém celku nového a starého. Hlavním vstupním a komunikačním centrem se stal objekt hvozdu s dominantním vertikálním prostorem. Jižní křídlo slouží pro provozy společenského charakteru - pivnice, restaurace, víceúčelový sál pro divadlo. V západním křídle převládá dění kulturní v čele s knihovnou, galerií, museem a výrobou piva a skla. V návaznosti na sousední obchodní centrum jsme do parteru umístili pět drobných obchodů s tradičními chodskými výrobky. Interiér stavby reflektuje nové využití objektu při zachování původních hodnotných architektonických prvků. Cílem nebylo vytvoření jednotného módního stylu interiéru, ale naopak zachycení a podpoření autentičnosti a komorní atmosféry jednotlivých prostor, která by podtrhla její jedinečnost.

Foto:

dom - 1.jpg
dom - 2.jpg
dom - 3.jpg
dom - 4.jpg
dom - 5.jpg
dom - 6.jpg
dom - 7.jpg
dom - 8.jpg
dom - 9.jpg
dom - 10.jpg
dom - 11.jpg
dom - 12.jpg
dom - 13.jpg
dom - 14.jpg
dom - 16.jpg