Reference: Hasičská zbrojnice v Soběticích

Zadáním bylo vytvořit hasičskou zbrojnici na místě původní stavby. V objektu jsou navrženy garáže se zázemím a víceúčelový sál.

Foto:

795 - 1.jpg
795 - 2.jpg
795 - 3.jpg
795 - 4.jpg
795 - 5.jpg
795 - 6.jpg