Reference: Přístavba výtahu ke škole v Klatovech

Zadáním projektu bylo bezbariérové propojení všech podlaží školy pomocí nového výtahu. Hlavním úkolem bylo nalezení vhodného místa pro výtah a materiálové řešení tak, aby bylo zachováno dostatečné přirozené osvětlení chodeb s možností jejich větrání.

Foto:

885 - 1.JPG
885 - 2.jpg
885 - 3.jpg
885 - 4.jpg
885 - 5.jpg